Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering is op basis van het BBV-besluit begroting en verantwoording verplicht. De gemeente Zwolle heeft er voor gekozen de sturing middels programma 9. Dienstverlening en bedrijfsvoering vorm te geven.

ga terug