Jaarstukken 2018

Kerngegevens

Sociale structuur

Januari
2018

Januari
2019

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

0 t/m 14 jaar

22.787

22.678

18

16

15 t/m 34 jaar

34.653

35.312

27

27

35 t/m 64 jaar

49.360

49.690

39

40

65 jaar e.o.

19.300

19.848

16

17

Inwoners totaal

126.100

127.528

100

100

Nederlandse achtergrond

104.917

105.678

83

74

met migratieachtergrond

21.183

21.850

17

26

Inwoners totaal

126.100

127.528

100

100

alleenstaand

19.504

20.240

36

42

1-ouderhuishouden

3.578

3.647

7

8

2 phh. zonder kinderen

15.626

15.805

28

26

overige huishoudens met kinderen

14.942

14.997

27

23

overige huishoudens zonder kinderen

1.305

1.287

2

1

huishoudens totaal

54.955

55.976

100

100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

9,1

10,3

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) met uitkering arbeidsongeschiktheid

7

7,3

% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (Participatiewet)

4,4

4,8

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

59

56

Economische structuur

Januari
2018

Januari
2019

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

aantal bedrijfsvestigingen (april 2017)

11.788

aantal banen (april 2017)

98.172

netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking)

69

66

% werkloze beroepsbevolking

4,9

5,4

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

599

v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2017)

744.000

Fysieke structuur

Januari
2018

Januari
2019

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

oppervlakte (ha)

11.936

11.936

woonruimten

56.891

58.021

% huurwoningen

47

47

% koopwoningen

53

53

Kwaliteit van bestuur

Percentage
Zwolle

Percentage
G-40 gemeenten

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2018 *2)

61,4

50,9

Tot de G-40-gemeenten behoren:
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer,  Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle.

*2) in drie gemeenten van de G40 werd op een ander moment gestemd in verband met een gemeentelijke herindeling.

ga terug